Základní podmínky bezpečnosti

Asi nikoho nepřekvapí, že na našich silnicích není příliš bezpečno. S dopravními nehodami se setkáváme prakticky denně. Některé z nich jsou zapříčiněny nedodržováním základních pravidel silničního provozu. V České republice platí určitý silniční zákon, který je třeba na tuzemských pozemních komunikacích dodržovat. Kontrolou zda tomu tak skutečně je, je pověřena policie.

Ve vlastním zájmu by měl každý účastník silničního provozu tato nařízení dodržovat. Nejen kvůli pokutám, které mu za případné neakceptování hrozí. Mnohem horší ohrožení je v podobě bezpečnosti. Nepřiměřenou jízdou můžete poškodit jak sebe tak i ostatní. Hmotné škody vás v některých případech nemusí vůbec trápit, mnohem horší to totiž je v případě zdraví. To máme totiž jenom jedno, a proto bychom se měli nejen na silnicích chovat co nejbezpečněji a nikoho neohrožovat.

Jak Povinné ručení, tak i havarijní pojištění vám nikdy nemohou poskytnout úplně všechno. Rozhodně se tak nevyplatí myslet si, že když máte pojištění, můžete si na silnici dělat, co chcete.

Posted in Bezpečnost by admin at Únor 14th, 2011.

Comments are closed.