Pojištění vozidel

Pojištění vozidel se skládá prakticky ze dvou dílčích pojistek. Jedná se o povinné ručení a havarijní pojištění. Jak již samotný název napovídá, u prvního produktu se jedná o povinný pojistný produkt, který je známý pod názvem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Havarijní pojištění vozidel potom představuje volitelnou pojistku, díky které se můžete pojistit na nejrůznější rizika vzniku škod.

Vozidlo lze dnes pojistit u nejrůznějších pojišťovacích institucí, mezi ty přední u nás patří Česká pojišťovna, Kooperativa, Axa, Generali pojišťovna a spousta dalších. Velké oblibě se v současnosti těší pojištění online, jehož pozitivum je především rychlost a pohodlnost.

Posted in Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Povinné ručení

Povinné ručení, nebo-li pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, patří v České republice mezi základní povinné pojištění. Tuto pojistku musí mít sjednánu všichni majitelé motorových vozidel, kteří je využívají k provozu na pozemních komunikacích.

Povinné ručení nabízí naprostá většina pojišťoven, které působí na českém pojišťovacím trhu. Záleží tak pouze na vás, které z nich dáte přednost. Chcete-li uzavřít nejlevnější povinné ručení, jistě nebude na škodu zabrouzdat na internetu. Zde se vám nabízí také možnost sjednat online povinné ručení.

Prostřednictvím povinného ručení jsou kryty zákonem stanovená rizika vzniku škod na zdraví a na majetku v určitých limitech. Výše pojistky se odvíjí od kubatury vozidla. V praxi to pak znamená, že čím je vaše vozidlo silnější, tím si musíte připlatit.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se standardně platí pomocí splátek. Ty lze dohodnout na nejrůznější období, asi nejčastěji se využívá půlroční nebo roční platby. Dokladem povinného ručení je potom Zelená karta. Tuto je nutné vozit neustále u sebe, v případě silniční kontroly ji potom musíte předložit příslušnému policistovi.

Povinné ručení platí jak na území České republiky, tak také velmi často i v okolních státech. Záleží však vždy na konkrétním produktu. Cestujete-li do zahraničí, určitě vám doporučujeme překontrolovat a ověřit si, zda vaše pojistka platí i v těch státech, kam se chystáte nebo přes které pojedete.

Využijte také pojištění nemovitosti

Posted in Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Dodržování pravidel silničního provozu

Pravidla silničního provozu je třeba vždy striktně dodržovat. Budete-li se touto skutečností řídit, přispějete i vy k tomu, aby bylo na našich silnicích zase o něco bezpečněji. Je tak tedy potřeba respektovat veškeré nařízení, příkazy a zákazy. Dodržujte určitě i vy přiměřenou rychlost, optimální technický stav vozidla, či povinný pojistný produkt, kterým je Povinné ručení.

Mnohdy se však stane, že i přes dodržení silničních pravidel dojde ke vzniku škody. V takovém případě může přijít vhod například havarijní pojištění. Prostřednictvím něho si lze pojistit základní rizika vzniku škod, které vy jako řidiči, nemusíte předpokládat. Nikdy totiž nevíte, s čím se na silnicích setkáte. Buďte tedy i vy na všechno připraveni.

Posted in Bezpečnost at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Základní podmínky bezpečnosti

Asi nikoho nepřekvapí, že na našich silnicích není příliš bezpečno. S dopravními nehodami se setkáváme prakticky denně. Některé z nich jsou zapříčiněny nedodržováním základních pravidel silničního provozu. V České republice platí určitý silniční zákon, který je třeba na tuzemských pozemních komunikacích dodržovat. Kontrolou zda tomu tak skutečně je, je pověřena policie.

Ve vlastním zájmu by měl každý účastník silničního provozu tato nařízení dodržovat. Nejen kvůli pokutám, které mu za případné neakceptování hrozí. Mnohem horší ohrožení je v podobě bezpečnosti. Nepřiměřenou jízdou můžete poškodit jak sebe tak i ostatní. Hmotné škody vás v některých případech nemusí vůbec trápit, mnohem horší to totiž je v případě zdraví. To máme totiž jenom jedno, a proto bychom se měli nejen na silnicích chovat co nejbezpečněji a nikoho neohrožovat.

Jak Povinné ručení, tak i havarijní pojištění vám nikdy nemohou poskytnout úplně všechno. Rozhodně se tak nevyplatí myslet si, že když máte pojištění, můžete si na silnici dělat, co chcete.

Posted in Bezpečnost at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Na vašich cestách se vám někdy může stát, že se střetnete tváří v tvář, s dopravní nehodou. Jejími aktéry můžete být buď vy osobně, nebo jiní účastníci silničního provozu. V takových případech se každopádně vyplatí zachovat čistou hlavu a snažit se co nejméně podlehnout panice. V prvé řadě je vždy nutno, abyste dostatečným způsobem zajistili místo havárie tak, aby zde zbytečně nebouraly i další vozidla a aby byl pokud možno co nejméně omezen provoz. Při zajišťování místa nehody dbejte vždy zvýšené opatrnosti a to především tehdy, jestli se jedná o nepřehledný úsek pozemní komunikace. K těmto účelům je vhodné použít bezpečnostní trojúhelník a reflexní vesty, oboje je povinnou součástí výbavy každého automobilu, potažmo motoristu. V další řadě je třeba ohlédnout a zhodnotit rozsah havárie. Je-li to nutné, ihned přivolejte rychlou záchrannou službu, případně hasičský záchranný sbor a policii. Jednoduše stačí kontaktovat linku 112, na které vám její operátor se všemi třemi složkami integrovaného záchranného systému pomůže. Vyskytují-li se ve vozidlech zranění, je vhodné jim ještě před příjezdem záchranářům poskytnout první pomoc. Avšak je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud by se jednalo o vážné zranění, nedoporučuje se s postiženou osobou jakkoliv manipulovat, protože by mohlo dojít k ještě výraznějšímu zhoršení zdravotního stavu.

Dojde-li k dopravní nehodě za takových podmínek, při kterých je možno využít povinného ručení, je třeba vzniklou událost co nejdříve nahlásit pojišťovně a snažit se s ní spolupracovat. Stejné je to i v případě, že máte sjednané havarijní pojištění vozidla a charakter nehody odpovídá pojištěným rizikům. Především v těchto okamžicích potom oceníte pozitiva pojištění. Je pochopitelné, že při havárii může vzniknout množství škod, které nemusí být zrovna zanedbatelných rozměrů. V případě vhodného pojištění vozidel, nebudete na všechno sami, pojišťovna vám významným způsobem pomůže k odstranění vzniklých škod prostřednictvím finanční částky dle sjednaného pojištění.

Posted in Bezpečnost at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Co dělat, když se vozidlo porouchá

Někdy se může stát, že se vozidlo při své cestě porouchá. Pokud se toto přihodí ještě na našem území, máte situaci trochu zjednodušenou. Odpadá zde totiž jazyková bariéra a další problémy v podobě zahraniční měny. V takových případech je nutno ihned informovat servis a případně zajistit odtah vozidla. Máte-li sjednáno pojištění vozidel spolu s asistenčními službami, můžete často využít odtah vozidla, případně další služby v podobě zapůjčení náhradního vozidla nebo zajištění přepravy cestujících osob.

K technickým problémům na automobilu může dojít také v zahraničí. Zde je již situace mírně komplikovanější. Ovšem v případech, kdy máte uzavřené vhodné pojištění vozidel, můžete se vyhnout mnoha nepříjemnostem. Obdobně, jako v případě poruchy na území České republiky, potom můžete kontaktovat vaši asistenční linku, kde se domluvíte na dalším postupu. V některých případech tak díky asistenční službě lze přenocovat v zahraničí a následně se potom dopravit náhradní přepravou zpět do Česka. O vaše vozidlo je také dobře postaráno, je zajištěn jeho převoz do servisu a následná oprava.

Z obou předcházejících případů je zřejmé, že se zcela jistě vyplatí sjednat pojištění asistenčních služeb. Povinné ručení nebo havarijní pojištění tyto rozšiřující služby často kryje, pokud tomu tak není, nic vám nebrání jejich doplňkovému sjednání před náročnou cestou.

Posted in Pojištění vozidel at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Jak postupovat v případě problémů

I když máte zdánlivě vše pod kontrolou, mohou nastat při každé cestě určité problémy. Nejedná se jistě o nic příjemného, ale často se naštěstí dají nakonec poměrně jednoduše vyřešit.

Dostanete-li se při vašich cestách do problémů, je třeba zachovat pokud možno co nejchladnější hlavu. V prvé řadě se nevyplácí jednat nikterak urychleně a bez rozmyslu. Záleží vždy především na konkrétních komplikacích. Řadu z nich vyřeší cestovní pojištění nebo pojištění vozidel.

Vznikne-li vám nějaká pojistná událost, je třeba vždy postupovat přesně podle určitých zásad. Je-li rozsah nehody závažnější, vyplatí se přivolat policii a celý případ nechat prošetřit i jimi. Stane-li se tak, nezapomeňte si od nich vzít potvrzení o tom, že na místě zasahovali. Celou událost je vhodné také zdokumentovat. V každém případě o všem vždy ihned informujte vaši pojišťovnu prostřednictvím kontaktů, které vám k pojištění poskytla. Ihned po návratu bude nutná osobní návštěva. V průběhu šetření vycházejte pojišťovně co nejvíce vstříc a v rámci možností s ní spolupracujte.

Na cestách se však nemusíte setkat pouze s technickými problémy nebo škodnými událostmi. Komplikace může nastat i v podobě zabloudění nebo zajížďky. Pro tyto účely se doporučuje vždy pečlivě nastudovat trasu a řídit se také dopravním informačním značením na silnicích.

Využijte také kalkulačky povinného ručení

Posted in Pojištění vozidel at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Cesta automobilem do Chorvatska

Chorvatsko je oblíbenou turistickou destinací pro spoustu Čechů, nejinak tomu bude i letos. Do této překrásné země se velké množství turistů vydává svým vlastním autem tzv. na blind. Patříte-li i vy mezi ně, měli byste si pečlivě přečíst tyto řádky, abyste věděli, jak se po stránce bezpečnosti na cestu připravit.

V dostatečném předstihu před plánovaným odjezdem je třeba řádně zkontrolovat technický stav vašeho vozidla a to dokonce i v případech, když bylo auto na servisní prohlídce poměrně nedávno. Je třeba si uvědomit, že se jedná o delší cestu, tak proč zbytečně riskovat technický problém. V autoservisech pracují opravdu profesionálové, kteří vědí, na co se mají při kontrole zaměřit. Rozhodně prohlídku neprovádějte nikdy sami, snadno byste mohli něco přehlédnout.

Dále je potom potřeba zjistit platnost pojistky o povinném ručení. Bez něj byste byli na cestě totiž ztraceni. Máte-li havarijní pojištění, je třeba také zkontrolovat, do kdy vám platí. Byla by škoda odjet v době, kdy vám přestalo platit. Pokud byste se pak dostali do nečekaných komplikací, mohli by vám vzniknout zbytečné problémy. V případě havarijního pojištění se ještě jednou přesvědčte, jaká rizika vzniku škod vám kryje. Zdá-li se vám jeho rozsah příliš malý, neváhejte a zkuste ho ještě před cestou rozšířit. Veškeré informace k této problematice získáte bez problémů ve vaší pojišťovně nebo na internetu.

V každém případě je však potřeba počítat s určitou finanční rezervou. I když máte tedy vozidlo pojištěno a je v optimálním technickém stavu, myslete na to, že peníze na víc, v případě nečekaných technických komplikací na cestách, se vám budou vždy hodit.

Měli byste si také alespoň okrajově naplánovat cestu a zjistit předpisy v zemích, přes které pojedete. Samozřejmostí je informování o poplatcích, dálničních známkách a ceně pohonných hmot.

Na cestě dbejte vždy zvýšené opatrnosti a v žádném případě nepřetínejte své síly. Pokud jste unaveni, radši si na chvíli zastavte a neriskujte tak zbytečně dopravní nehodu. Cestuje-li v autě více lidí, kteří vlastní řidičský průkaz, je vhodné se v řízení střídat.

Posted in Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je jedním z druhů pojištění vozidel. Na rozdíl od povinného ručení se však jedná o zcela dobrovolný produkt. Vzhledem k tomu, že je však velice užitečný, zcela jistě vám ho alespoň v nějaké základní variantě doporučujeme.

Jedná se o pojištění, které nabízí většina z tuzemských pojišťovacích institucí. Prostřednictvím pojistky můžete pojistit nejčastější rizika vzniku škod na vozidle v podobě živelných pochodů, jako jsou záplava, povodeň, vichřice, krupobití, námraza, výbuch, požár, sesuv půdy apod. Pojistit můžete také krádež vašeho auta nebo jeho poškození, které vznikne v důsledku vandalismu.

Havarijní pojištění se vyznačuje hlavně širokou škálou doplňkových připojištění. V podstatě se tak dá říci, že se jedná o jakýsi komplex pojištění, díky němu můžete mít vaše vozidlo zcela pojištěno. Protože na silnicích je v dnešní době stále více nebezpečno, je pochopitelné, že pojistka se určitě vyplatí. Oceníte ji především tehdy, pokud dojde k pojistným událostem. Po řádném prošetření pojistné události vám potom totiž pojišťovna poskytne takovou finanční částku, podle parametrů pojistné smlouvy, která odpovídá vzniklé škodě.

Rozhodnete-li se sjednat havarijní pojištění spolu s povinným ručením, získáte mnohdy cenové zvýhodnění. To samé platí v případech, kdy splňujete konkrétní požadavky jednotlivých pojišťoven. Může se jednat například o nadstandardní zabezpečení vozidla apod.

Posted in Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Jak se na cestu vhodně pojistit

Pokud pravidelně využíváte vaše vozidlo, je pojištění samozřejmostí. Minimálně v podobě povinného ručení, které je u nás ze zákona povinné pro všechny, kteří využívají automobil na pozemních komunikacích. Velmi vhodnou volbou je ale i havarijní pojištění, prostřednictvím kterého můžete pojistit základní rizika vzniku škod.

Pojištění vozidel dnes nabízí naprostá většina tuzemských pojišťoven. Je tak tedy rozhodně z čeho vybírat. Můžete si vybrat takové povinné ručení nebo havarijní pojištění, které bude nejvíce odpovídat vašim představám.

Pokud cestujete na dovolenou, rozhodně se vyplatí uzavřít i další pojistky. Jedná se především o cestovní pojištění, které vás může ochránit jak na cestách, tak i na samotné dovolené. Prostřednictvím cestovního pojištění je možno pojistit jak vaše zdraví a případné následky úrazu, tak i váš osobní majetek.

Jak již povinné ručení, tak havarijní pojištění nebo i cestovní pojištění se vždy na cestách vyplatí mít sjednané. Protože nikdy nevíte, co se vám kdy může stát, ponechá vás pojištění více v klidu. V případě, že dojde k pojistné události se škodou, určitě tak předejdete množství zbytečných komplikací.

Posted in Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Jak připravit automobil na cestu

Pokud často cestujete automobilem, jistě je vám jasné, že je potřeba ho udržovat v optimálním technickém stavu. O vozidlo je třeba dostatečným způsobem pečovat. Pokud se vydáváte na delší cestu, například za letní dovolenou, bude potřeba auto přehlédnout trochu odborněji.

Samozřejmostí je pravidelné umývání oken a čištění interiéru. Tyto operace by se měly provádět vždy, když je to potřeba, avšak minimálně jednou nebo dvakrát do měsíce. Co měsíc by se také měl zkontrolovat stav pneumatik. Zde se myslí především jejich správný tlak a případné opotřebení. Poškozená pneumatika by měla být ihned vyměněna za novou.

Zhruba v dvouměsíčním intervalu by potom mělo docházet ke kontrole provozních kapalin. Minimálně jednou do roka je vozidlo nutno nechat zkontrolovat v odborném servisu.

Při cestování se nesmí zapomenout ani na pojištění vozidel. Vybrat si můžete nejlevnější pojištění, které lze sjednat i prostřednictvím připojení k internetu pomocí pojištění online. Vhodná pojistka vám může pomoci v případě neočekávaných komplikací na silnicích. Sjednání doporučujeme provést u některé z předních tuzemských pojišťoven, jako jsou Kooperativa, Česká pojišťovna, Axa apod.

Posted in Bezpečnost, Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Cestování automobilem

Cestování automobilem se těší stále vyšší oblibě. Dnes je již jen málo takových rodin, které by nevlastnily osobní vozidlo. Řidičský průkaz je v současnosti prakticky samozřejmostí pro každého, kdo překročí věkovou hranici 18 let.

Automobil nabízí na rozdíl od ostatních druhů přeprav v podobě hromadné dopravy mnoho výhod. Především se jedná o časovou nezávislost. Není třeba tak neustále sledovat hodiny, aby vám neujel autobus, vlak, či tramvaj. Nestíháte-li, jednoduše přijedete o trochu později. Dalším pozitivem je potom skutečnost, že dojedete přesně tam, kam chcete. Není tedy potřeba vystoupit na zastávce a do školy nebo do zaměstnání jít ještě kus pěšky.

Osobní vozidlo však přináší i jisté zápory. Je třeba si uvědomit, že především ve větších městech budete muset vyřešit bezpečné parkování pouze na místech, kde je to dovoleno. Také pořizovací cena není zrovna nejnižší. I samotný provoz vozidla vyžaduje určité investice. Je potřeba pravidelně tankovat pohonné hmoty a čas od času také navštívit servis.

Protože cestování na pozemních komunikacích je v dnešní době spojeno s celou řadou nebezpečných faktorů, určitě se vyplatí sjednání pojištění vozidel. V České republice je dokonce, stejně jako ve většině ostatních zemích, jeden pojistný produkt povinný. Jedná se o povinné ručení. Avšak toto pokrývá jen zákonem stanovené rizika vzniku škod. Komplexnější ochranu potom představuje havarijní pojištění v kombinaci s povinným ručením.

Posted in Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Na co bychom neměli zapomenout

Při cestování je celá řada věcí, na které byste neměli nikdy zapomenout. Samozřejmostí je dodržování pravidel silničního provozu. Na silnicích je nutno být vždy ve střehu a pokud možno se snažit co nejvíce předvídat. Potkáte-li na svých cestách někoho v nouzi, měli byste se snažit mu v rámci vašich možností pomoci.

Hodláte-li využívat vaše vozidlo k provozu na pozemních komunikacích, nesmíte zapomenout ani na vhodné pojištění. Ze zákona nutnou složkou je povinné ručení. Velmi vhod může přijít i havarijní pojištění. Díky těmto dvěma kombinacím pojistek můžete získat komplexní pojistnou ochranu vašeho vozidla před nejběžnějšími riziky vzniku škod.

Zapomínat se nesmí ani na technický stav vozidla. Je třeba mít na paměti, že pokud vaše vozidlo není v pořádku, může se velmi jednoduše stát dopravní nehoda, při které může dojít ke škodě jak na vašem zdraví nebo majetku, tak můžete poškodit i ostatní účastníky nehody. V případech, že byste se na silnicích pohybovali s vozidlem v nevhodném technickém stavu, nemuseli byste získat ani při uzavřeném pojištění žádnou kompenzaci škody. Váš automobil by měl být pravidelně kontrolován prostřednictvím servisních středisek, zde pracují profesionálové, kteří se o vaše vozidlo postarají.

Posted in Bezpečnost, Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 7th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.