Jak se zachovat při dopravní nehodě

Na vašich cestách se vám někdy může stát, že se střetnete tváří v tvář, s dopravní nehodou. Jejími aktéry můžete být buď vy osobně, nebo jiní účastníci silničního provozu. V takových případech se každopádně vyplatí zachovat čistou hlavu a snažit se co nejméně podlehnout panice. V prvé řadě je vždy nutno, abyste dostatečným způsobem zajistili místo havárie tak, aby zde zbytečně nebouraly i další vozidla a aby byl pokud možno co nejméně omezen provoz. Při zajišťování místa nehody dbejte vždy zvýšené opatrnosti a to především tehdy, jestli se jedná o nepřehledný úsek pozemní komunikace. K těmto účelům je vhodné použít bezpečnostní trojúhelník a reflexní vesty, oboje je povinnou součástí výbavy každého automobilu, potažmo motoristu. V další řadě je třeba ohlédnout a zhodnotit rozsah havárie. Je-li to nutné, ihned přivolejte rychlou záchrannou službu, případně hasičský záchranný sbor a policii. Jednoduše stačí kontaktovat linku 112, na které vám její operátor se všemi třemi složkami integrovaného záchranného systému pomůže. Vyskytují-li se ve vozidlech zranění, je vhodné jim ještě před příjezdem záchranářům poskytnout první pomoc. Avšak je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud by se jednalo o vážné zranění, nedoporučuje se s postiženou osobou jakkoliv manipulovat, protože by mohlo dojít k ještě výraznějšímu zhoršení zdravotního stavu.

Dojde-li k dopravní nehodě za takových podmínek, při kterých je možno využít povinného ručení, je třeba vzniklou událost co nejdříve nahlásit pojišťovně a snažit se s ní spolupracovat. Stejné je to i v případě, že máte sjednané havarijní pojištění vozidla a charakter nehody odpovídá pojištěným rizikům. Především v těchto okamžicích potom oceníte pozitiva pojištění. Je pochopitelné, že při havárii může vzniknout množství škod, které nemusí být zrovna zanedbatelných rozměrů. V případě vhodného pojištění vozidel, nebudete na všechno sami, pojišťovna vám významným způsobem pomůže k odstranění vzniklých škod prostřednictvím finanční částky dle sjednaného pojištění.

Posted in Bezpečnost by admin at Únor 14th, 2011.

Comments are closed.