Dodržování pravidel silničního provozu

Pravidla silničního provozu je třeba vždy striktně dodržovat. Budete-li se touto skutečností řídit, přispějete i vy k tomu, aby bylo na našich silnicích zase o něco bezpečněji. Je tak tedy potřeba respektovat veškeré nařízení, příkazy a zákazy. Dodržujte určitě i vy přiměřenou rychlost, optimální technický stav vozidla, či povinný pojistný produkt, kterým je Povinné ručení.

Mnohdy se však stane, že i přes dodržení silničních pravidel dojde ke vzniku škody. V takovém případě může přijít vhod například havarijní pojištění. Prostřednictvím něho si lze pojistit základní rizika vzniku škod, které vy jako řidiči, nemusíte předpokládat. Nikdy totiž nevíte, s čím se na silnicích setkáte. Buďte tedy i vy na všechno připraveni.

Posted in Bezpečnost at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Základní podmínky bezpečnosti

Asi nikoho nepřekvapí, že na našich silnicích není příliš bezpečno. S dopravními nehodami se setkáváme prakticky denně. Některé z nich jsou zapříčiněny nedodržováním základních pravidel silničního provozu. V České republice platí určitý silniční zákon, který je třeba na tuzemských pozemních komunikacích dodržovat. Kontrolou zda tomu tak skutečně je, je pověřena policie.

Ve vlastním zájmu by měl každý účastník silničního provozu tato nařízení dodržovat. Nejen kvůli pokutám, které mu za případné neakceptování hrozí. Mnohem horší ohrožení je v podobě bezpečnosti. Nepřiměřenou jízdou můžete poškodit jak sebe tak i ostatní. Hmotné škody vás v některých případech nemusí vůbec trápit, mnohem horší to totiž je v případě zdraví. To máme totiž jenom jedno, a proto bychom se měli nejen na silnicích chovat co nejbezpečněji a nikoho neohrožovat.

Jak Povinné ručení, tak i havarijní pojištění vám nikdy nemohou poskytnout úplně všechno. Rozhodně se tak nevyplatí myslet si, že když máte pojištění, můžete si na silnici dělat, co chcete.

Posted in Bezpečnost at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Jak se zachovat při dopravní nehodě

Na vašich cestách se vám někdy může stát, že se střetnete tváří v tvář, s dopravní nehodou. Jejími aktéry můžete být buď vy osobně, nebo jiní účastníci silničního provozu. V takových případech se každopádně vyplatí zachovat čistou hlavu a snažit se co nejméně podlehnout panice. V prvé řadě je vždy nutno, abyste dostatečným způsobem zajistili místo havárie tak, aby zde zbytečně nebouraly i další vozidla a aby byl pokud možno co nejméně omezen provoz. Při zajišťování místa nehody dbejte vždy zvýšené opatrnosti a to především tehdy, jestli se jedná o nepřehledný úsek pozemní komunikace. K těmto účelům je vhodné použít bezpečnostní trojúhelník a reflexní vesty, oboje je povinnou součástí výbavy každého automobilu, potažmo motoristu. V další řadě je třeba ohlédnout a zhodnotit rozsah havárie. Je-li to nutné, ihned přivolejte rychlou záchrannou službu, případně hasičský záchranný sbor a policii. Jednoduše stačí kontaktovat linku 112, na které vám její operátor se všemi třemi složkami integrovaného záchranného systému pomůže. Vyskytují-li se ve vozidlech zranění, je vhodné jim ještě před příjezdem záchranářům poskytnout první pomoc. Avšak je třeba dbát zvýšené opatrnosti, pokud by se jednalo o vážné zranění, nedoporučuje se s postiženou osobou jakkoliv manipulovat, protože by mohlo dojít k ještě výraznějšímu zhoršení zdravotního stavu.

Dojde-li k dopravní nehodě za takových podmínek, při kterých je možno využít povinného ručení, je třeba vzniklou událost co nejdříve nahlásit pojišťovně a snažit se s ní spolupracovat. Stejné je to i v případě, že máte sjednané havarijní pojištění vozidla a charakter nehody odpovídá pojištěným rizikům. Především v těchto okamžicích potom oceníte pozitiva pojištění. Je pochopitelné, že při havárii může vzniknout množství škod, které nemusí být zrovna zanedbatelných rozměrů. V případě vhodného pojištění vozidel, nebudete na všechno sami, pojišťovna vám významným způsobem pomůže k odstranění vzniklých škod prostřednictvím finanční částky dle sjednaného pojištění.

Posted in Bezpečnost at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Jak připravit automobil na cestu

Pokud často cestujete automobilem, jistě je vám jasné, že je potřeba ho udržovat v optimálním technickém stavu. O vozidlo je třeba dostatečným způsobem pečovat. Pokud se vydáváte na delší cestu, například za letní dovolenou, bude potřeba auto přehlédnout trochu odborněji.

Samozřejmostí je pravidelné umývání oken a čištění interiéru. Tyto operace by se měly provádět vždy, když je to potřeba, avšak minimálně jednou nebo dvakrát do měsíce. Co měsíc by se také měl zkontrolovat stav pneumatik. Zde se myslí především jejich správný tlak a případné opotřebení. Poškozená pneumatika by měla být ihned vyměněna za novou.

Zhruba v dvouměsíčním intervalu by potom mělo docházet ke kontrole provozních kapalin. Minimálně jednou do roka je vozidlo nutno nechat zkontrolovat v odborném servisu.

Při cestování se nesmí zapomenout ani na pojištění vozidel. Vybrat si můžete nejlevnější pojištění, které lze sjednat i prostřednictvím připojení k internetu pomocí pojištění online. Vhodná pojistka vám může pomoci v případě neočekávaných komplikací na silnicích. Sjednání doporučujeme provést u některé z předních tuzemských pojišťoven, jako jsou Kooperativa, Česká pojišťovna, Axa apod.

Posted in Bezpečnost, Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 14th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.

Na co bychom neměli zapomenout

Při cestování je celá řada věcí, na které byste neměli nikdy zapomenout. Samozřejmostí je dodržování pravidel silničního provozu. Na silnicích je nutno být vždy ve střehu a pokud možno se snažit co nejvíce předvídat. Potkáte-li na svých cestách někoho v nouzi, měli byste se snažit mu v rámci vašich možností pomoci.

Hodláte-li využívat vaše vozidlo k provozu na pozemních komunikacích, nesmíte zapomenout ani na vhodné pojištění. Ze zákona nutnou složkou je povinné ručení. Velmi vhod může přijít i havarijní pojištění. Díky těmto dvěma kombinacím pojistek můžete získat komplexní pojistnou ochranu vašeho vozidla před nejběžnějšími riziky vzniku škod.

Zapomínat se nesmí ani na technický stav vozidla. Je třeba mít na paměti, že pokud vaše vozidlo není v pořádku, může se velmi jednoduše stát dopravní nehoda, při které může dojít ke škodě jak na vašem zdraví nebo majetku, tak můžete poškodit i ostatní účastníky nehody. V případech, že byste se na silnicích pohybovali s vozidlem v nevhodném technickém stavu, nemuseli byste získat ani při uzavřeném pojištění žádnou kompenzaci škody. Váš automobil by měl být pravidelně kontrolován prostřednictvím servisních středisek, zde pracují profesionálové, kteří se o vaše vozidlo postarají.

Posted in Bezpečnost, Pojištění vozidel, Povinné ručení at Únor 7th, 2011. Komentáře nejsou povoleny.